VISA TOPPMENY

Solceller på Gummifabriken

Information från Värnamo kommunala industrifastigheter
2014-07-04

Projektprocessen etapp 2

Värnamo Kommunala Industrifastigheters konsulter har nu färdigställt detaljprojekteringen som ska granskas av projektledningen innan förfrågningsunderlaget lämnas ut på anbudsräkning efter sommaren.


Solceller Gummifabriken

Värnamo kommun har erhållit ett statligt stöd för solceller på Gummifabriken.

Installationen av solcellerna ska vara slutförd 2015-03-31.

Solcellspanelerna kommer att placeras plant mot taket på de delar av Gummifabriken som färdigställts vid den första etappen. Detta görs i en egen entreprenad som kommer att påbörjas i höst.

Det blir ca 500 m2 solpanel med en toppeffekt på 70-80 kW.

Investeringskostnaden beräknas till 1 060 000 kr efter att det statliga stödet på 490 000 kr erhållits.

Den årliga besparingen beräknas till drygt 70 000 kr.


Nyhet i PDFPDF


Nyhetsarkivet

Vision för Gummifabriken

Gummifabriken är en mötesplats i Värnamo för tillväxt, där barn, unga och vuxna invånare samt besökare skapar kreativa möten.

En plats fylld av inspiration, kreativitet, kunskap, utveckling och upplevelser sju dagar i veckan.