VISA TOPPMENY

Iordningställande av tillfällig parkering

Värnamo Kommunala Industrifastigheter kommer iordningställa ytan norr om den befintliga parkeringen med 83 nya tillfälliga parkeringsplatser. Arbetet med parkeringen har påbörjats och kommer att vara klart i december. Under iordningställandet kommer delar av ytan inte att kunna användas för uppställning av bilar.
Vi ber er ha överseende under tiden som detta arbete pågår.


Parkeringsplatsen kommer att få stängsel mot spårområdet, mejeritomten och parkeringsplatserna kommer att utmärkas med räcken. Då detta är en tillfällig parkeringsplats kommer befintliga ytskikt att behållas. En del ytor kommer att kompletteras med grus och en del med ny asfalt.


Parkeringsplatsen får ny belysning med LED-armaturer. Nya skyltar som hänvisar till parkeringen kommer att sättas upp vid Norra Övergången samtidigt som skyltning med förbud mot obehörig trafik sätts upp framför entrén.

Värnamo Kommunala Industrifastigheter

VD

Bengt Staude
Telefon: 072-538 32 12
E-post: bengt.a.staude@varnamo.se

Nyhetsarkivet

Vision för Gummifabriken

Gummifabriken är en mötesplats i Värnamo för tillväxt, där barn, unga och vuxna invånare samt besökare skapar kreativa möten.

En plats fylld av inspiration, kreativitet, kunskap, utveckling och upplevelser sju dagar i veckan.