VISA TOPPMENY

Det fortsatta arbetet med etapp två

Entreprenad och byggnation av Etapp 2 har blivit tilldelade.

Etapp två gör Gummifabriken till en helhet tillsammans med den ombyggnad som tidigare genomförts för Campus Värnamo och Värnamo Näringsliv.

Byggentreprenaden görs inom kort om till en generalentreprenad där de övriga 12 entreprenaderna blir underentreprenörer till generalentreprenören. Entreprenadarbetena avser ombyggnad av befintliga lokaler, påbyggnad på befintligt huskroppar samt anpassningar till befintliga system. Byggnadsytan för etapp 2 omfattar ca 14 750 m2 bruttoarea.


Pressinformation i PDFPDF


Följande entreprenader är nu tilldelade:

1. Byggentreprenad – BE (GE) Tage & Söner Byggnads AB

2. Luftbehandlingsentreprenad – VE

3. Rörentreprenad – VSE

4. Elentreprenad – EE

5. Sprinklerentreprenad – SPE

6. Storköksentreprenad – SKE

7. Inredningsentreprenad – IE

8. Skyltentreprenad – SKYE

9. Styr- och reglerentreprenad – SRE

10. Hissentreprenad (transportanläggningar) – HE

11. Scenteknik - STE

12. Scenbelysning – SBE

13. AV/Ljud – AVE


Etapp 2 innebär:

• Installation av solceller, vilket pågår och är klart i mars 2015

• 3 biografsalonger med totalt ca 330 platser, kontrakt finns med Svenska Bio

• Nytt stadsbibliotek för Värnamo

• Auditorium med stor scen för drygt 400 besökare med en stor foajé där kök för cateringutrustning är kopplad till restaurangen

• Livescen för 500 stående personer till musik, dans, teater, utställningar, middagar, konferenser etc.

• Restaurang med konferensutrymmen

• Studentmatsal

• Nya lokaler för Kulturförvaltningen

• Nya lokaler för Gummifabrikens Teknikcenter

• Utbyggd konferensverksamhet

• Kontor för uthyrning

Bengt Staude
VD, VKIAB
bengt.a.staude@varnamo.se
072-538 32 12

Nyhetsarkivet

Vision för Gummifabriken

Gummifabriken är en mötesplats i Värnamo för tillväxt, där barn, unga och vuxna invånare samt besökare skapar kreativa möten.

En plats fylld av inspiration, kreativitet, kunskap, utveckling och upplevelser sju dagar i veckan.