VISA TOPPMENY

Nu producerar vi el på Gummifabriken

Under februari och mars har 282 solcellsmoduler monterats på Gummifabrikens hustak. Nu kan fastighetsägaren, Värnamo kommunala industrifastigheter, stolt meddela att fastigheten producerar sin egen solel. Med 70 kW är solcellsanläggningen störst i Värnamo kommun.

Värnamo befinner sig väl i konkurrensen i Sverige. Gummifabriken med sina 70 kW (282 solcellsmoduler) är störst i Värnamo Kommun tätt följd av två stora jordbruksfastigheter i Hånger och Drömminge, på vardera 55 och 54 kW. Sverige har totalt ca 4-5 Watt per capita installerad effekt, men Värnamo kan stoltsera med mellan 11-12 Watt per person i kommunen och intresset för ytterligare ökning är kraftig.


Anläggningen på Gummifabriken bidrar till en stor del av fastighetens behov mellan mars och oktober. Totalt beräknas anläggningen generera ca 60 000 kWh/år. Under denna period genereras även ett mindre produktionsöverskott, detta tillvaratas av Värnamo Energi och fördelas till andra konsumenter inom elnätet.


Dagens svenska elsystem domineras av vattenkraft och kärnkraft. I ett framtida hållbart energisystem kommer fler källor att behövas. Solenergi är en fantastisk energikälla. Den är förnybar och till skillnad från vindkraft och bioenergi har solenergi mindre problem med exempelvis biologisk mångfald eftersom det i de flesta fall är så att ingen ny mark behöver tas i anspråk. Placering på exempelvis hustak innebär också att energin kan produceras inne i städerna där en stor del av energin används.


Andra länder med samma förutsättningar för solel, har redan installerat stora mängder. Tyskland är ett föregångsland när det gäller solenergi. Solinstrålningen i Tyskland är ungefär samma som i södra Sverige men solelsproduktionen är mycket större i Tyskland än i Sverige. I slutet av 2011 hade Tyskland över 170 gånger mer installerad solel per capita än Sverige.


Solenergi är det snabbast växande energislaget i världen. I Sverige har den mer än fördubblats det senaste året. Totalt bidrar solel till ca 50 Miljoner kWh/år eller till ca 3300 hushåll/år.

Bengt Staude
VD, Värnamo kommunala industrifastigheter
bengt.a.staude@varnamo.se
072-538 32 12

Nyhetsarkivet

Vision för Gummifabriken

Gummifabriken är en mötesplats i Värnamo för tillväxt, där barn, unga och vuxna invånare samt besökare skapar kreativa möten.

En plats fylld av inspiration, kreativitet, kunskap, utveckling och upplevelser sju dagar i veckan.