VISA TOPPMENY

Konkurrensverket lägger ned ärendet om Gummifabriken

Konkurrensverket kommer inte att vidare utreda Värnamo kommuns konferensverksamhet på Gummifabriken och avskriver därmed ärendet.

Visita – Svensk besöksnäring skrev för ett år sedan till Konkurrensverket och bad dem avgöra om Värnamo kommun bedriver konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet på Gummifabriken. Något som i så fall skulle strida mot Konkurrenslagens kapitel 3.

 

Under året som gått har såväl Värnamo kommun som privata aktörer fått ge sin syn på saken. I utredningen har Konkurrensverket kommit fram till att det inte finns tillräckliga skäl som tyder på att privata aktörer påverkas av kommunens offentliga säljverksamhet, på ett sätt som omfattas av lagen.

 

Konkurrensverket tog beslutet på måndagen och motiverar det bland annat med att kommunen har rätt att själv tillgodo se sitt eget behov av lokaler och konferenstjänster, att hyrorna till externa kunder är marknadsanpassade och att catering av mat och dryck upphandlats på rätt sätt.

 

- Nu har beslutet äntligen kommit. Konkurrensverkets motiv till att avskriva ärendet sammanfaller helt och hållet med de svar som kommunen redovisade i december 2014. Kommunen ser positivt på att saken har prövats. Nu vet vi hur vi ska förhålla oss så att vi även i framtiden bedriver en ur konkurrens synpunkt korrekt verksamhet, säger kommunchef Ulf Svensson.

 

Konkurrensverkets beslut kan inte överklagas, men om förhållandena ändras, kan ärendet tas upp till förnyad prövning.

Nyhetsarkivet

Vision för Gummifabriken

Gummifabriken är en mötesplats i Värnamo för tillväxt, där barn, unga och vuxna invånare samt besökare skapar kreativa möten.

En plats fylld av inspiration, kreativitet, kunskap, utveckling och upplevelser sju dagar i veckan.