VISA TOPPMENY

Rivning av tak för det nya auditoriet

Under helgen 3-4 oktober kommer byggentreprenören att riva tak i etapp två för det nya auditoriet. Det går bra att vistas i Gummifabriken men det kommer att låta en hel del i lokalerna i etapp ett.

Planerade byggarbeten i oktober och novermber

I den gamla kontorsbyggnaden "Gula huset", pågår ett arbete med de tre trapphusen som utförs med väggar av betong och som ska fungera som utrymningsvägar när etapp två färdigställts. Trapphusen i norr och söder är reservutgångar från det nya Auditoriet. Trapphuset i mitten är entrén från Jönköpingsvägen till de kontorslokaler som kommer att hyras ut. Här installeras också en ny hiss.

 

Där det nya Auditoriet ska byggas upp kommer befintligt tak och befintliga ytterväggar på våningen under taket att rivas inom någon vecka. För att regnvatten inte ska tränga in i huskonstruktionen har entreprenören täckt in golvet i våningen under med våtrumsmattor. Vattnet förs härifrån med ett tillfälligt avloppssystem från nya hål som borrats genom bjälklaget.

 

Projektering av restaurangen i entréplanet pågår med placering av ledningar i mark så att inga kollisioner med andra ledningar eller fundament till grunden uppkommer. Arbeten med installationer i mark och betongarbeten kommer därför att påbörjas under Campus Värnamos lokaler nu.

 

Entreprenören håller även på med att ta fram tillverkningsritningar på de omfattande stålkonstruktionerna som utgör stomme till Auditoriet.

 

Bilder tagna från bygget 2015-09-30PDF

Mer information om bygget

Nyhetsarkivet

Vision för Gummifabriken

Gummifabriken är en mötesplats i Värnamo för tillväxt, där barn, unga och vuxna invånare samt besökare skapar kreativa möten.

En plats fylld av inspiration, kreativitet, kunskap, utveckling och upplevelser sju dagar i veckan.