VISA TOPPMENY

Rivning av trapphus slutfört

Trapphuset i den gamla kontorsbyggnaden utmed Jönköpingsvägen är nu riven. På bilderna kan man nu börja jämföra byggnaden som den ser ut idag med en illustrationsbild för 2017 när ombyggnationen av etapp två beräknas vara klar.

Trapphuset som har rivits ner har öppnat upp för den framtida huvudentrén, som ligger i den glasdel som syns på illustrationsbilden. Glaspartiet kommer att gå rakt genom Gummifabriken.

Nyhetsarkivet

Vision för Gummifabriken

Gummifabriken är en mötesplats i Värnamo för tillväxt, där barn, unga och vuxna invånare samt besökare skapar kreativa möten.

En plats fylld av inspiration, kreativitet, kunskap, utveckling och upplevelser sju dagar i veckan.