VISA TOPPMENY

Händer i bygget under mars och april

Auditoriets stålskelett har fått ett tak av betongelement. Ett tätskikt av papp kommer att läggas på taket inom de närmaste veckorna. De prefabricerade väggelementen håller på att lyftas på plats. Dessa väggelement är en viktig del i att få Auditoriet ljudisolerat från omvärlden. För närvarande är arbetsstyrkan på arbetsplatsen ca 60 man.

På norra sidan kommer nu en stomme av stål att resas till samma höjd som Auditoriet. I denna byggnadsdel kommer luftbehandlingsaggregat, som ska förse Auditoriet och biografer med erforderliga mängder luft till rätt temperatur, att installeras i tre plan.

 

Golven på entréplanet och våningen en trappa upp i husets nordvästra delar håller på att färdigställas och därmed kan innerväggarna reglas upp där efter påsk. I och med detta kan installationsarbeten för el, data, värme, vatten, avlopp, kyla, sprinkler, styr- och reglerutrustning samt luftbehandling börja byggas i dessa områden.

 

Ljudisolering i Livesalen

Det nya taket i Livesalen är gjutet och efter att undersidan beklätts med 3 lager gips för att skapa ett ljudisolerat rum i rummet. Detta för att se till så att inte ljud slipper ut från Livesalen när det spelas hårdrock eller att utifrån kommande ljud slipper in när det framförs ett tyst skådespel. När installationer i form av ventilationskanaler, sprinklerrör och elkanalisation är monterade i taket kommer det kvarlämnade bjälklaget mellan entréplan och våning ett i livesalen att rivas.

 

Smide till golvet i biosalongerna

Taket är nu rivet där Svenska Bio ska bedriva sin verksamhet i 3 biosalonger. Smide för det nya golvet i salongerna kommer nu att lyftas in. Balkarna läggs på gummiplattor för att förhindra ljud att sprida sig. Ovanpå balkarna placeras betongelement som blir till ett nytt golv i salongerna. Vid intransport av stål och betongelement kommer parkeringsplatsen vid fasaden mot väster att behövas för lyftkran.

 

Rivning av tak

Tiden för att riva taket på den del av Gummifabriken som ska utgöra det nya centraltrapphuset är nu kommen. Det innebär att så fort taket är borta rivs befintlig stomme av bjälklag och pelare så att bara ytterväggarna står kvar. Därefter kommer prefabricerade pelare och balkar att lyftas in och nya bjälklag att platsgjutas. Vartefter de nya våningsplanen blir klara kommer de prefabricerade svängda trapplöpen att lyftas in. Delar av taket på Gula huset kommer att rivas efter påsk för att ge plats åt ett nytt fläktrum som ska betjäna de kontor som ska byggas i denna del. I Gula huset pågår arbetet med uppbyggnad av trapphus och schakt för hiss i mitten av denna byggnad. Det är den nya entrén till kontor för uthyrning som här byggs.

Där taken är rivna görs kontinuerligt ronder för att observera vilka extra åtgärder som behövs för att skydda installationer som betjänar etapp 1.

 

Installationer i restaurangen

I restaurangdelen fortgår uppbyggnad av väggar. El- och rörinstallationer i väggar och golv är färdigställda. Installationer i tak pågår där även ventilation och sprinkler finns med. Innan storköksutrustningen ska lyftas in ska i stort sätt alla övriga byggnadsarbeten vara klara inom detta område.

 

Pågående projektering

Projektering av de upphandlade funktionsentreprenaderna för scenteknik, scenbelysning och AV-ljud pågår för att få fram bygghandlingar. Gummifabriken har fått hjälp med detta av Smålands Musik och Teater (Smot) från Jönköping som kommer att använda Auditoriet och Livesalen för sina produktioner.

 

Svenska Bio håller på med en projektering över hur deras inredning och utrustning ska utformas i biografanläggningen. Palmgrengruppen har tillsammans med Gummifabriken anlitat en inredningsarkitekt för att ta fram en inredning i butik och restaurangdelar.

Nyhetsarkivet

Vision för Gummifabriken

Gummifabriken är en mötesplats i Värnamo för tillväxt, där barn, unga och vuxna invånare samt besökare skapar kreativa möten.

En plats fylld av inspiration, kreativitet, kunskap, utveckling och upplevelser sju dagar i veckan.