VISA TOPPMENY

Planerade arbeten i etapp två maj 2016 - juni 2016

För närvarande arbetar runt 70 personer på arbetsplatsen. Ambitionen är nu att Gummifabriken ska bli tät med nya tak och väggar innan byggsemestern börjar. Eventuellt kommer byggnadsarbeten att pågå även under semesterperioden. Taken över biograf och fläktrum i norr och över gula huset kommer att utgöras av bärande profilerad plåt som isoleras och kläds med ett tätskikt av takpapp.

Gula huset mot Jönköpingsvägen är inklätt av byggnadsställningar. Fasaden håller på att få en tilläggsisolering av mineralull och där ovanpå en ny puts med vit kulör som överensstämmer med den ursprungliga väggfärgen.

 

Gummifabriken är också omgiven av lyftkranar som över tiden varierar till antal och storlek. På torget i sydöst används kranen till att lyfta in prefabricerade balkar och pelare samt trapplöp av betong. Kranen i väster på parkeringsplatsen används för närvarande till att lyfta in den stålstomme som bygger upp biograferna.

 

Efter det att arbetet med uttransport av rivet bjälklag i Livesalen är klart är i stort sätt allt rivningsarbete slutfört.

 

Uppbyggnad av stomkompletteringar med innerväggar pågår nu i entréplan och våning 1. Parallellt med detta pågår arbeten med el-, vvs- och sprinklerinstallationer. Väggarna kring Auditoriet är idag till stora delar inte färdigställda då öppningarna kommer att täckas av intilliggande byggnadskroppar.

 

I söder kommer foajén till Auditoriet att byggas upp med en stomme i limträ med grova dimensioner.

I väster kommer Auditoriet att gränsa mot biograferna.

I norr ska det bli en byggnad med ventilationsaggregat samt ett stort fönster från foajén i Auditoriets bakre del.

I öster kommer en tillbyggnad på taket med rum för ventilationsaggregat för Gula huset att byggas.

I auditoriet pågår arbete med betonggjutning av bjälklag till balkonger samt montering av installationer som har sin plats uppe under taket.

Nyhetsarkivet

Vision för Gummifabriken

Gummifabriken är en mötesplats i Värnamo för tillväxt, där barn, unga och vuxna invånare samt besökare skapar kreativa möten.

En plats fylld av inspiration, kreativitet, kunskap, utveckling och upplevelser sju dagar i veckan.