VISA TOPPMENY

Förändrad organisation för Gummifabriken

Igår kväll hade kommunfullmäktige i Värnamo sammanträde. Det beslutades att Värnamo Kommunala Industrifastigheter, VKI AB behåller sitt uppdrag som ansvarig för fastigheten och att kommunstyrelsen behåller sitt ansvar för konceptet, men att kommunen uppdrar via avtal utförandet av konceptet till VKI AB.

I sin tur innebär det att Gummifabriksavdelningen, GFA som idag finns på kommunledningsförvaltningen läggs ned från och med 2017 och att en ny organisation inom VKI AB antas. Den nya organisationen kommer att presenteras i sin helhet inom kort.

 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag:

att uppdra till Värnamo kommunala Industrifastigheter AB att på uppdrag åt Värnamo kommun genomföra konceptet Gummifabriken,

att uppdra till kommunstyrelsen att utgöra beställare och ägare av konceptet Gummifabriken,

att uppdra till kommunstyrelsen att tillsammans med bolaget upprätta och underteckna samarbetsavtal som tydligt reglerar kommunens och bolagets roller,

att ersättningen till bolaget för uppdraget ska utgöra Gummifabriksavdelningens nuvarande budget för 2017 och 2018 med tillägg för utökade tjänster till följd av VKIABs nya uppdrag,

att en utvärdering ska ske under andra halvåret 2018

att ett nytt samarbetsavtal ska upprättas för tiden efter 2018, samt

att uppdra till kommunstyrelsen att upprätta förslag till nytt individuellt ägardirektiv för VKIAB.

 

Läs alla beslut från kommunfullmäktige på www.varnamo.selänk till annan webbplats där protokoll publiceras så snart det är justerat.

Nyhetsarkivet

Vision för Gummifabriken

Gummifabriken är en mötesplats i Värnamo för tillväxt, där barn, unga och vuxna invånare samt besökare skapar kreativa möten.

En plats fylld av inspiration, kreativitet, kunskap, utveckling och upplevelser sju dagar i veckan.