VISA TOPPMENY

Pressmeddelande från VKIAB

Angående tvisten mellan Tage & Söner och Bravida

Värnamo kommunala industrifastigheter AB, VKIAB, ansvarar för ombyggnaden av Gummifabriken i Värnamo. VKIAB har ett avtal med generalentreprenören Tage & Söner AB, som ansvarar för genomförandet av entreprenadarbetena. Tage & Söner har i sin tur ett antal i projektet ingående underentreprenader. Två av dessa underentreprenader, elentreprenaden och vs-entreprenaden, utförs av Bravida.

 

Det kan på grund av olika omständigheter bli diskussion och uppstå oenighet i olika frågor mellan generalentreprenören och underentreprenörer vid stora byggprojekt. I det här fallet har dock oenigheten övergått i en tvist mellan Tage & Söner och Bravida, vilket nu har gjort att Bravida valt att avbryta sina arbeten inom båda sina underentreprenader på Gummifabriken och att lämna arbetsplatsen.

 

VKIAB är alltså inte inblandade i tvisten mellan generalentreprenören och dess underentreprenör, men försöker hjälpa till med att lösa den då VKIAB kan drabbas som tredje part. Möjligheten att påverka förloppet är dock mycket begränsat, eftersom bara generalentreprenören är avtalspart med VKIAB.

 

VKIAB är tydliga gentemot generalentreprenören med att tvisten inte får fördröja färdigställandet av Gummifabriken och att den uppdaterade tidsplan som fastställdes så sent som för två veckor sedan fortfarande gäller.

 

- Vi följer noga utvecklingen. Även om VKIAB som byggherre och tredje part inte är direkt inblandad i tvisten så tar det här naturligtvis både tid och kraft från vår sida. Det är beklagligt när entreprenörerna tar till så drastiska åtgärder att det riskerar att drabba oss som tredje part. Vi hoppas på en snabb lösning av problemet så att bygget kan fortsätta igen enligt tidplanen och att vi från VKIAB:s sida kan fokusera på att göra Gummifabriken till en mötesplats för alla, säger Tobias Hörnqvist, VD för VKIAB.

 

Frågor besvaras av Tobias Hörnqvist, 0370-37 80 39.

Nyhetsarkivet

Vision för Gummifabriken

Gummifabriken är en mötesplats i Värnamo för tillväxt, där barn, unga och vuxna invånare samt besökare skapar kreativa möten.

En plats fylld av inspiration, kreativitet, kunskap, utveckling och upplevelser sju dagar i veckan.