VISA TOPPMENY

Bravida har återupptagit sina arbeten vid Gummifabriken

Entreprenören Bravida Sverige AB har idag återgått till sina arbeten i den pågående entreprenaden vid Gummifabriken i Värnamo.

Bravida Sverige AB är för både el- och VS-entreprenaderna underentreprenörer till generalentreprenören Tage & Söner Byggnads AB. För vardera entreprenaden föreligger separata avtal. Bravida avbröt den 21 november 2016 sina arbeten i den pågående entreprenaden vid Gummifabriken. Bravida meddelade igår att de idag den 7 december 2016 återupptar arbetena.

VKIAB tar inte ställning i tvisten mellan Bravida och Tage & Söner men hoppas, om det blir några nya oenigheter, att parterna väljer att avgöra tvisten på ett traditionellt sätt genom förhandling och avstämning mot avtalet för i projektet angivna föreskrifter och branschens åberopade entreprenadjuridiska regler, AB 04 kap 9 och 10. Som en sista utväg finns alltid möjligheten till prövning i domstol eller skiljenämnd men att detta inte påverkar bygget. Det sätt man tidigare valt riskerar istället att skada tredje part byggherren VKIAB och Gummifabrikens färdigställande.

  • Det känns skönt att parterna har enats och att bygget återupptagits. Det är olyckligt att parterna tvistar på ett sätt som riskerar att drabba färdigställandet av Gummifabriken. Vi hoppas nu att parterna fortsätter i positiv anda och jobbar tillsammans för att huset ska vara klart till den 30 juni 2017. Vi ser mycket fram emot det. Vi kommer fortsätta att följa byggprocessen noga, säger Ordförande Michael Andersson.


För ytterligare frågor kontakta vd Tobias Hörnquist 0370-37 80 39

Nyhetsarkivet

Vision för Gummifabriken

Gummifabriken är en mötesplats i Värnamo för tillväxt, där barn, unga och vuxna invånare samt besökare skapar kreativa möten.

En plats fylld av inspiration, kreativitet, kunskap, utveckling och upplevelser sju dagar i veckan.